Protisluneční folie redukují ostré sluneční světlo, zpříjemní pobyt v interiéru a zabraňují blednutí materiálů.
Bezpečnostní folie na skle zajistí bezpečí dětí, mládeže i dospělých osob a zvířat proti poranění střepy.
Tepelně izolační folie dokáží ušetřit až 20% nákladů na vytápění objektu a přinášejí bezpečnostní zajištění.
Automobilové folie zpříjemní pobyt ve voze, zabráňují oslnění, šetří náklady na klimatizaci a zajistí bezpečnost.
   Prosklené plochy naprosté většiny  budov jsou v současné době jedním z  nejrizikovějších a nejzranitelnějších míst objektu. Je to jak v jejich  izolačních schopnostech (skleníkový efekt, únik tepla v zimě), tak i v dalších fyzikálních vlastnostech které sklo má (tvrdost a křehkost). Představují nemalé riziko vyloupení objektu přes křehké prosklené plochy, nebo možnost pořezání skleněnými střepy v případě nehody.