Na aplikovaných foliích je na každém skle automobilu vyznačen homologačním štítkem typ použité folie a číslo atestu - tento atest je platný pro celou evropskou unii.   Při předání vozu je zákazníkovi předán razítkem potvrzený typový list o změně v karoserii vozidla - tento je zcela stejně právně platný jako zápis do velkého technického průkazu - velikost typového listu je ve velikosti OTP dle EU norem. Vydaný typový list je zároveň listem záručním.Folie které aplikuji mají osvědčení jak o zdravotní nezávadnosti tak i o požární bezpečnosti.
Aplikace bezpečnostních folií na skla firemního vozidla je nejen daňově uznatelný náklad ale také jistota od rizika poranění střepy při nehodě a zpříjemnění pobytu ve vozu jak pro řidiče tak spolucestující.